05 Ağustos 2021 Perşembe Saat 13:38
ÇOK OKUNANLAR
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KONYA’NIN DOSTLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR PROGRAMI
16 Mart 2016 Çarşamba Saat 15:36
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı olarak, bu yıl 1.sini düzenleyeceği Konya’nın Dostları Eğitim ve Kültür Programı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA VAKFI (SADAV)

KONYA’NIN DOSTLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR PROGRAMI

Başvuru Formu

Başvurmadan önce Web Sayfasını Dikkatlice Okuyunuz! 

            Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı olarak, bu yıl 1.sini düzenleyeceği Konya’nın Dostları Eğitim ve Kültür Programı kapsamında Konya’da eğitim gören uluslararası yükseköğrenim öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesini, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulmasını hedefleyen eğitim programıdır. 

           SADAV Uluslararası Öğrenciler Akademisinde bu sene;

I. Kademe Eğitim Programı kapsamında;

Türkiye Seminerleri, Düşünce Tarihi, Medya ve İletişim, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Ülkeler ve Kültürler konu başlıklarında seminerler olacaktır.

II. Kademe Eğitim Programı kapsamında;

Türkiye Seminerleri, Düşünce Tarihi, Medya ve İletişim, Uluslararası İlişkiler, Tarih dersleri olacaktır.

İhtisas Programlarında; 

Siyaset Atölyesi, Tarih Atölyesi, Sivil Toplum Atölyesi, Liderlik Atölyesi, Uluslararası İlişkiler Atölyesi, İslam Düşünce Atölyesi, Sinema Medya Atölyesi seminerleri olacaktır.

Okuma Grubları;  proje kapsamında yapılacak olan kampta gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında ayrıca: Kurum tanıtım gezileri,  Öğrencilerin kamu kurumları başta olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarına yönelik günü birlik ziyaretler gerçekleştirilerek öğrencilerin aktif çalışma alanları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ziyaretler Valilik, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve büyük sanayi kuruluşları olacaktır. Yurt içi gezi düzenlenmesi: Öğrencilerimizin ülkemizin kültürel değerlerini yerinde görmeleri, tarihimizi ve insanımızı yakından tanımalarının sağlanması için Çanakkale, Bursa, illerimizle ve Beyşehir ilçemize günü birlik gezi düzenlenecektir. Ayrıca, ülke tanıtım günleri (giyim tarzları ile birlikte, ülkelere has yemek yarışması vb), bütün öğrencilerin katılımı ile piknik düzenlenecektir. Proje kapsamında tüm öğrencileri kapsayacak 5 günlük kamp yapılması planlanmıştır. Kampta okuma grupları çalışmaları ve sportif aktiviteler yapılacaktır. Uluslararası öğrencilerin beklentileri Çalıştayı: Belediyelerimizden, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan yetkililerin de katılacağı, eğitim veren eğitimcilerimizin koordinesinde misafir öğrencilerimizin ilimizden beklentilerine yönelik bir çalıştay yapılacaktır. Bu çalışma neticesinde eğitim ve öğretim beklentileri başta olmak üzere Valilik, belediyeler ve diğer kurumlardan beklentileri belirlenmiş olacak ve bir rapor olarak basımı yapılacaktır.

 

AKADEMİNİN AMAÇLARI

      Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarını güçlendirerek üniversite eğitimlerinin desteklenmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanaklar sunulması,      

      Akademi programımız sayesinde toplumumuz ve kültürümüzle olan manevi bağlarının güçlendirilmesi,

      Akademiye katılan öğrencilerin üniversite eğitimlerinin destekleyici eğitimlerle takviye edilmesi,

      Akademi öğrencilere sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılması, sivil toplum, insan hakları, azınlık hakları ve demokratik katılım gibi konularda bilgi edinmelerinin sağlanması,

      Uluslararası öğrencilerin kendi aralarında ve Türk öğrencilerle iletişimlerinin güçlendirilmesi, Türkiye’den farklı gençlik STK ları ile tanıştırılmasının sağlanması,

      Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders ve tez dönemlerinde akademik danışmanlık yapılarak katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 

AKADEMİ PROGRAMI 

 

A)  KADEME GRUPLARI EĞİTİM PROGRAMLARI

 2 farklı Kademe Programı, 1 İhtisas Programı ve Okuma Grupları oluşturulacaktır.

             I. KADEME EĞİTİM PROGRAMI

        Hazırlık aşamasını tamamlayarak lisans eğitimine başlamış 1. ve 2 sınıf öğrencisi olan uluslararası öğrencilerin ülkemizi yakından ve doğru kanaldan tanımalarının yanında sahiplenmelerinin arttırılması, toplumsal bakış açılarının geliştirilmesi, farklı bakış açıları ile düşünebilmelerinin önünün açılması, sosyal ve kültürel alanlarda temel düzeyde bilgi edinmeleri, bilinç ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

      I. Kademe Eğitim Programı Kapsamında;  Türkiye Seminerleri, Düşünce Tarihi, Medya ve İletişim, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Ülkeler ve Kültürler konu başlıklarında seminerler gerçekleşecektir.

           II. KADEME EĞİTİM PROGRAM

            Lisans eğitimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencisi uluslararası öğrencilerin ülkemizin hedefleri doğrultusunda bakış açısı kazanmalarına yönelik çalışmalar yürütmek,  toplumsal ve küresel konularda farkındalıklarının artması, sosyal ve kültürel alanlarda üst düzeyde bilgi edinmeleri sağlanması hedeflenmektedir.

II. Kademe Eğitim Programında; Türkiye Seminerleri, Düşünce Tarihi, Medya ve İletişim, Uluslararası İlişkiler, Tarih konu başlıklarında seminerler olacaktır.

B)   İHTİSAS GRUBU EĞİTİM PROGRAMLARI

              Lisans eğitimine devam eden 3. Sınıf 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencisi uluslararası öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri birikimi derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeleri için konunun uzmanları nezaretinde ihtisaslaşma grupları oluşturulmuştur.

İhtisas Programlarında; Siyaset Atölyesi, Tarih Atölyesi, Sivil Toplum Atölyesi, Liderlik Atölyesi, Uluslararası İlişkiler Atölyesi, İslam Düşünce Atölyesi, Sinema Medya Atölyesi çalışmaları bulunacaktır.  

C)  OKUMA GRUPLARI

          Uluslararası Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda oluşturulacak okuma gruplarından oluşacaktır. 5 günlük kampta yapılacaktır.

 

 

KONYANIN DOSTLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR PROGRAMI

 

               I. Kademe Dersleri toplam 30 saattir.

               II. Kademe Eğitim Programı 30 saattir.

               İhtisas Programları 35 saattir.

             Okuma Grupları ise 20 saattir.

               Her kademe ve İhtisas Programına 35 öğrenci kabul edilecek. Okuma Gruplarında ise öğrenci sayısı 50 olacaktır.

               Derslere %70 devam zorunluluğu vardır.

               Derslere düzenli katılan öğrencilere sertifika verilecektir.

               Derslerin dili Türkçedir. Dersler Necmettin Erbakan Üniversitemiz, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Vakfımız tarafından gösterilecek yerlerde yapılacaktır.

 

 

AKADEMİYE BAŞVURU VE KAYIT

 

      YTB-SADAV KONYA’NIN DOSTLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR PROGRAMI’na burslu ve burssuz uluslararası öğrenciler başvurabilir.

      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere de kontenjan ayrılmıştır.

      Programa toplam 105 öğrenci kabul edilecektir.

      Akademiye :     %50 Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler  

                         %30 Burssuz Uluslararası Öğrenciler

                         %20 Türk Öğrenciler katılacaktır.

 

 

AKADEMİ ÖDÜLLERİ

      Başarılı öğrencilere sertifika verilecektir.

      Her öğrencinin derslerde sunum yapması teşvik edilecek ve derslerin sonunda ortaya birer metin çıkarmaları beklenecektir. Öğrencilerin metinleri, sunumları, makaleleri ve akademik çalışmalarından seçilenler kitap haline getirilerek sene sonunda “Akademi Yıllığı” olarak yayınlanacaktır.

      Ayrıca başarılı öğrencilere staj imkânı sağlanacaktır.

 

SOSYAL AKTİVİTELER

a- Kurum tanıtım gezileri: Öğrencilerin kamu kurumları başta olmak üzere büyük sanayi kuruluşlarına yönelik günü birlik ziyaretler gerçekleştirilerek öğrencilerin aktif çalışma alanları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ziyaretler Valilik, Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyeler ve büyük sanayi kuruluşları olacaktır.

b- Yurt içi gezi düzenlenmesi: Öğrencilerimizin ülkemizin kültürel değerlerini yerinde görmeleri, tarihimizi ve insanımızı yakından tanımalarının sağlanması için Çanakkale, Bursa, illerimizle ve Beyşehir ilçemize günü birlik gezi düzenlenecektir.

c- Ülke tanıtım günleri (giyim tarzları ile birlikte, ülkelere has yemek yarışması vb): Bütün öğrencilerin katılımı ile piknik düzenlenecektir.

d- Proje kapsamında tüm öğrencileri kapsayacak 5 günlük kamp yapılması: Kampta okuma grupları çalışmaları ve sportif aktiviteler yapılacaktır.

e- Uluslararası öğrencilerin beklentileri Çalıştayı: Belediyelerimizden, üniversitelerimizden ve diğer kurumlardan yetkililerin de katılacağı, eğitim veren eğitimcilerimizin koordinesinde misafir öğrencilerimizin ilimizden beklentilerine yönelik bir çalıştay yapılacaktır. Bu çalışma neticesinde eğitim ve öğretim beklentileri başta olmak üzere Valilik, belediyeler ve diğer kurumlardan beklentileri belirlenmiş olacak ve bir rapor olarak basımı yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Bu yazı toplam 2885 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
YAZARLAR
Ercan USLU
Henüz Yazi Eklenmemis
Faik ÖZDENGÜL
Henüz Yazi Eklenmemis

ARŞİVDE ARA
SON YORUMLANANLAR